سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
۰۳:۰۸:۰۷

اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیگیری استاندار اصفهان و مساعدت وزیر راه و شهرسازی مجوزات و مصوبات بهسازی آزادراه اصفهان_ کاشان اخذ شده و تا یک ماه آینده عملیات بهسازی این محور انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیگیری استاندار اصفهان و مساعدت وزیر راه و شهرسازی مجوزات و مصوبات بهسازی آزادراه اصفهان_ کاشان اخذ شده و تا یک ماه آینده عملیات بهسازی این محور انجام خواهد شد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۳
سفر استاندار اصفهان در جریان سفر به شهرستان کاشان، بر لزوم بهسازی آزادراه اصفهان_ کاشان در کوتاهترین زمان، تأکید کرد.

سفر استاندار اصفهان در جریان سفر به شهرستان کاشان، بر لزوم بهسازی آزادراه اصفهان_ کاشان در کوتاهترین زمان، تأکید کرد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۳
استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران کل استان، جهت بررسی میزان پیشرفت و افتتاح طرح‌های خدماتی و عمرانی شهرستان کاشان، به این شهرستان وارد شد.

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران کل استان، جهت بررسی میزان پیشرفت و افتتاح طرح‌های خدماتی و عمرانی شهرستان کاشان، به این شهرستان وارد شد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: بایستی جهت‌گیری استان ساماندهی مراکز تولیدی باشد و براساس پهنه‌بندی و مطالعات آمایشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان حمایت کنیم.

استاندار اصفهان گفت: بایستی جهت‌گیری استان ساماندهی مراکز تولیدی باشد و براساس پهنه‌بندی و مطالعات آمایشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان حمایت کنیم.

۲۹ خرداد ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: به هیچ وجه و بدون اطلاع قبلی برق هیچ واحد صنعتی و اقتصادی در استان قطع نشود و قطع برق صنایع با برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی انجام شود.

استاندار اصفهان گفت: به هیچ وجه و بدون اطلاع قبلی برق هیچ واحد صنعتی و اقتصادی در استان قطع نشود و قطع برق صنایع با برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی انجام شود.

۲۸ خرداد ۱۴۰۳
در نشستی با حضور استانداران اصفهان و سیستان و بلوچستان و اعضاء شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، فرصت‌های تکمیل و ارتقاء زنجیره ارزش در حوزه‌های مختلف با تعامل دو استان، مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

در نشستی با حضور استانداران اصفهان و سیستان و بلوچستان و اعضاء شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، فرصت‌های تکمیل و ارتقاء زنجیره ارزش در حوزه‌های مختلف با تعامل دو استان، مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

۲۷ خرداد ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: برنامه‌ریزی های متعددی در استان انجام شده است تا چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شکوهمند و حماسی برگزار شود.

استاندار اصفهان گفت: برنامه‌ریزی های متعددی در استان انجام شده است تا چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شکوهمند و حماسی برگزار شود.

۲۷ خرداد ۱۴۰۳
وزیر آموزش و پرورش در دیدار با استاندار اصفهان گفت: فعالیت خیرین در دوران شهید جمهور رونق گرفت زیرا احترام و اعتقاد به خیرین مشی این شهید بزرگوار بود؛ در دو روز گذشته خیرین اصفهانی تعهد ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را جهت ساخت فضاهای آموزشی جدید بر عهده گرفتند.

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با استاندار اصفهان گفت: فعالیت خیرین در دوران شهید جمهور رونق گرفت زیرا احترام و اعتقاد به خیرین مشی این شهید بزرگوار بود؛ در دو روز گذشته خیرین اصفهانی تعهد ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را جهت ساخت فضاهای آموزشی جدید بر عهده گرفتند.

۲۷ خرداد ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: اگر جایگاه و شأن معلم مخدوش شود، نظام آموزش و پرورش و فرایند تعلیم و تربیت مخدوش می‌شود.

استاندار اصفهان گفت: اگر جایگاه و شأن معلم مخدوش شود، نظام آموزش و پرورش و فرایند تعلیم و تربیت مخدوش می‌شود.

۲۴ خرداد ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: پروژه‌های آبی اصفهان گواه این است که رئیس جمهور شهید مرد روزهای سخت و کارهای مشکل و پیچیده بود.

استاندار اصفهان گفت: پروژه‌های آبی اصفهان گواه این است که رئیس جمهور شهید مرد روزهای سخت و کارهای مشکل و پیچیده بود.

۲۳ خرداد ۱۴۰۳