آرشیو مطالب

جلسه آموزشی مسئولین فنی دهیاریهای شهرستان های استان اصفهان،با حضوراقای خوشنودی بخشدار،معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری، و کارشناسان مربوطه در محل بخشداری تشکیل،و آموزشها و مطالب فنی لازم به مدعویین ارائه گردید.

۲۶ مهر ۱۴۰۱