فرمانداری برخوار
خانه
مشاوران جوان فرماندار
گروه مشاوران جوان فرمانداري برخوار
مسئول گروه مشاوران جوان فرماندار: ميثم صادقيان
مسئول گروه مشاوران امور بانوان فرماندار: مرضيه ربيعي

شيوه نامه اجرايي گروه مشاوران جوان فرمانداريها و ادارات كل بانكها و دستگاههاي اجرايي كل استانها

مقدمه:
استفاده از نيروي جوان در عرصه هاي مختلف نظام مديريتي كشور يــكي از سياستهاي كلي دولت نهم است.كه در سند چشم انداز بيست ساله و به خصوص
در برنامه چهارم كشور نيز مورد تآييد بوده و پاسخگويي آگاهانه به روحيه نو
گرا و تحول طلب جوانان و برنامه ريزي براي حضور كمي و كيفي ايشان در
عرصه هاي مختلف جامعه مد نظر قرار گرفته است.بنابراين مشاوران جوان
ضمن ايجاد روحيه شاد،پوييايي و نوگرايي،زمينه ايـــجاد و تــــحول در نــظام
مديريتي كشور را فراهم نموده و حضور جوانان در كنار مديران با تجربــه و
موفق به روند نيرو سازي و تربيت مديران جــوان شتاب مي بخشد.مجــموعـه
زير در چهار بخش ضرورت،اهداف،ساختار و همچنين شـــرح وظايف گروه
مشاوران جوان را تبين مي كند:

ضرورت هاي تشكيل حوزه مشاوران جوان:
در خصوص ضرورت هسته تشكيل مشــــاوران جــوان در بدنه ي
دولت به مـــــوارد متعهدي مي توان اشــــاره نمود،اما در اينجا به چهار مورد كه با توجه به بيانات رياست جمهوري استخراج شــده است،اشاره مي كنيم:
1-پيگيري و يادآوري آرمانهاي انقلاب اسلامي.
2-رياست محترم جمهوري:مشاوران جوان بايد نماينده تفكر آرمــاني،
مكتبي و تحول گرا در حركت دستگاه در راستاي پيــشرفت و اقتـــدار
جامعه باشند، ايشان بايد با خلاقيت و نوآوري، روح و فـــضاي آرماني را
در محل فعاليت خود زنده كند.
3-ايجاد ارتباط بين جوانان (به خصوص نخبـــگان) با مسئولين و بدنــه
دولت.
4-كسب تجربه و امور كشوري.ايجادفضاي تحول خواهي و ريسك پذيري
در دولت.
اهداف:

1-شناسايي و تربيت مديران جوان و متعهد و كار آمد.
2-تقويت مديران فعلي و نظام منـد نظران مديران جوان به ايــشان.
3-عينيت بخشي و ارئه راهكار لازم براي اجـــرايي نمودن منويات مقام
معظم رهبري و رياست محترم جمهوري در موضـــوعات مرتبط در حوزه فعاليت مربوطه.
4-بستر سازي لازم جهت عملياتي كردن چشم انداز بيست سـاله و برنامه
چهارم توسعه.
5-ايجاد و تقويت روحيه نشاط،شادابي و پويايي در بدنه دولت و دستـگاه
مربوطه.
6-تعامل مستمر و با سازمانها و تشكل جوان در سطح استان.
7-شناسايي و جذب جوانان شايسته و متعهد در راستاي ارتقاء بينش علمي مديريتي ايشان.
8-مشاوره تخصصي به مدير مربوطه از طريق كــار گروه تخصصي گــروه مشاوران جوان در هر دستگاه .
9-بستر سازي براي بهره گيري از توان، خلاقيت جوانان در تصميم گيري و تصميم سازي.
10-علمي شدن مديريت كشور و بهره گيري دانش هاي روز و تخصص گرايي.
 
فرصت ها:
1-امكان آموزش و بهره گيري از جوانان مستعد و با قابليت درفعاليتهاي مورد
نياز.
2-پديد آمدن احساس نيازو وجود بحران در عرصه هاي كلان مديريت كشور
جهت پرورش مديران جوان.
3-امكان برقراري ارتباط و معرفي جوانان كار آمد و متعهد به مديران محترم
ايشان.
4-وجود ارتباطات گسترده و امكان ايجاد بسترهايمناسب جهت بهره گيري از
ظرفيتهاي عمومي كشور در عرصه هاي ايده پردازي،برنامه ريزي و فعاليت
اجرايي.
5-امكان برقراري ارتباط با مردم به خصوص جوانان و بهره گيري از نظرات
، انتقادات و پيشنهادهاي ايشان و آگاهي از مشكلات،نيازها و برنامه هاي ارئه
شده توسط ايشان.
6-وجود تجربه هاي موفق در افراد صاحب نظر و امكان بهره گيري از ايشان.
شرح وظايف گروه مشاوران جوان فرمانداريها و ادارات كل:

---ساماندهي مشاوران جوان ادارات شهرستان توسط مشاوران ادارات كل با
هماهنگي مشاوران جوانفرمانداري مربوطه .
---تشكيل جلسات مستمر يا دو هفته يكبار با حضور مشاورين ادارات شهرستانها توسط مشاورين جوان ادارت كل و برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت مشاوران جوان از طريق آموزش و ....
---تشكيل جلسات هفتگي يا دو هفته يكبار با حضور اعضاي مشاورين جوان
فرمانداري توسط مشاور جوان فرماندار جهت بررسي فعاليت مربوطه.
---نظارت بر حسن اجراي وظايف مشاورين ادارات شهرستان توسط مشاورين
جوان فرمانداري مربوطه.
---بازديد از مراكز مرتبط با جوانان و بررسي مشكلات موجود و انتقال به
مديريت شهرستان توسط مشاور جوان فرماندار.
---تشكيل كار گروه هاي تخصصي درراستاي بهبود فرآيند مشاوره.
---ارتباط با دانشگا ها و مراكزعلمي و فرهنگي و استفاده از يافته هاي آنان
در كار گروه تخصصي.
--- ارتباط و تعامل مستمر با قشر جوان و فرهيخته و استفاده راهبردي ازنظرات آنان در حوزه ي مشاوران جوان.
---حضور فعالانه در در جلسه نهادهاي مربوطه به امور جوانان در ادارات كل و فرمانداريها .
---ارتباط مستمر با گروه مشاوران جوان استانداري جهت هماهنگي لازم و پشتيباني هاي مورد نياز.
--- ارائه گزارش كار مكتوب گروه به گروه مشاوران جوان استانداري به صورت فصلي(سه ماهه).
---طراحي و برنامه هاي نو و ابتكاري در راستاي سياستهاي گروه مشاوران جوان.
---هماهنگي و كسب مجوز لازم جهت اجرايي كردن برنامه ها از فرمانداران ،مديران كل و گروه مشاوران جواناستانداري.
---رايزني با ادارات كل مربوطه در استانهاي ديگر جهت بهره گيري از تجربيات و
نوآوري در كار.
---تدوين برنامه جامع اقدامات در تقسيم بندي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت
و ارائه يك نسخه از آن به گروه مشاوران جوان استانداري.
---آگاهي از ساختار و مطالعه شرح وظايف دستگاه هاي مختلف.
---برقراري جلسات آشنايي و هماهنگي با اجزاء مختلف به ترتيب اهميت و اولويت
جهت شناسايي عناصر انساني، توانمندي ها ،امكانات و ظرفيت ها به منظوربهره گيري در برنامه ريزي و ارائه گزارش.
---مطالعه گزارش عملكردها و بررسي فعاليتهاي انجام شده جهت آشنايي با نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها در برنامه ريزي آينده.
--- بررسي و ارائه سياست هاي كلان پيشنهادي.
---توليد برنامه هاي كلي و برنامه هاي جزئي براي موضوعات مختلف و دستگاهاي مختلف.
---ارائه مشاور اجرايي و زمينه سازي جهت اجراي برنامه در زير مجموعه ها.
---مشاوره و نظارت در اجراي برنامه ها و پروژه ها.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/08
تعداد بازدید: 5684
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal