فرمانداری برخوار
خانه
عملكرد فرمانداري

عملكرد فرمانداري شهرستان برخوار
ازبدو تأسيس تا سال 88
 
 

امور اجتماعي

رديف

 

نوع فعاليت

1

تشكيل جلسات شوراي آموزش و پرورش 12 جلسه

2

تشكيل انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان و برگزاري جلسه هاي مربوط

3

تشكيل شوراي اسلامي شهرستان و برگزاري انتخابات

4

تشكيل ستاد آنفولانزاي شهرستان

5

مساعدت به شوراهاي حل اختلاف شهرستان بيش از 6ميليون ريال

6

تشكيل جلسه ستاد راهيان نور و مساعدت شهرداريها، دهياريها و بخشداري

7

تشكيل شوراي مشاركتهاي بهزيستي شهرستان

8

تشكيل جلسه به منظور بررسي مسائل و مشكلات امامزاده نرمي با حضور شهردار و شوراي شهر و هيأت امناء

9

بررسي وضعيت كتابخانه عمومي دولت آباد وتشكيل جلسه در خصوص اجرائي شدن بند27شوراي اداري مشترك استان و شهرستان

10

پرداخت تسهيلات به افراد بي بضاعت و معرفي جهت دريافت وام

11

تشكيل جلسه هاي اردوهاي هجرت

12

پيگيري جت استقرار دفاترICT روستاهاي شهرستان

13

برگزاري جلسه بزرگداشت هفته مقام معلم

14

برگزاري جلسه ستاد احياء زكات شهرستان

15

برگزاري جلسات كارگروه تخصصي اجتماعي و كميته هاي

 وابسته به آن

16

برگزاري كميته سامان ازدواج

17

تشكيل جلسات شوراي عمومي فرهنگ عمومي

18

تشكيل جلسات ستاد مسافرين نوروزي

19

تشكيل جلسات ستاد اوقات فراغت

20

برگزاري جلسه با حضور دهياران در خصوص اجرايي كردن بخشي از اصل 44 قانون اساسي و نحوه توزيع سهام عدالت

21

برگزاري جلسه كميته بهداشت و امنيت غذايي شهرستان

22

تشكيل ستاد مهر شهرستان (بازگشايي مدارس و زنگ مهر)

23

پيگيري جهت تأسيس مجموعه فرهنگي، مذهبي و سالن تعزيه درپارك جهاد

24

برگزاري جلسه ستاد اقامه نماز و استقرار ستاد مذكور در شهرستان

25

پيگيري جهت رفع مشكل اياب و ذهاب دانشجويان دانشگاه آزاد با همكاري شهرداري دولت آباد

26

مكاتبه متعدد و پيگيري در خصوص استقرار بانك در شهرهاي كمشچه، خورزوق و دستگرد

27

مكاتبه متعدد و پيگيري در خصوص نصب عابر بانك در دستگرد و خورزوق

28

پيگيري مسائل و مشكلات خانه بهداشت شاپورآباد

29

برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه1386

 

امور آرد و نان

رديف

 

نوع فعاليت

1

پيگيري جهت افزايش سهميه آرد نان خانگي درشهر كمشچه

2

پيگيري جهت استقرار اداره غله در شهرستان برخوار

3

معرفي نانوايان سنتي شهر كمشچه به اداره گاز جهت انشعاب گاز نانوايي

4

برگزاري جلسه نرخ گذاري نان كمشچه و تعزيرات

5

برگزاري جلسه تعزيرات نانوايي ها

6

پيگيري و مكاتبه در خصوص افزايش سهميه آرد شهرستان

 

 اموربانوان

رديف

 

نوع فعاليت

1

تشكيل جلسه درخصوص بررسي مسائل ومشكلات كانونهاي دولت آباد، خورزوق و دستگرد

2

برگزاري همايش غربالگري سرطان سينه در شهرستان

3

برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي بانوان شهرستان

4

پيگيري در خصوص ثبت كانونها و تبديل شدن به سازمانهاي مردم نهاد

5

برگزاري همايش روز زن

6

تجهيز كانونهاي بانوان و تأمين اقلام مورد نيازاهدائي از استانداري

 

امور عمراني

رديف

 

نوع فعاليت

1

پيگيري جهت احداث سالنهاي ورزشي خورزوق، دولت آباد، حبيب آباد، كمشچه، محسن آباد، علي آبادملاعلي

2

پيگيري جهت احداث پل هوايي بلوار شهيد بهشتي حبيب آباد

3

پيگيري جهت رفع مشكلات عمراني شهر خورزوق اعم از درمانگاه       شبانه روزي، فاضلاب وپل ورودي شهر خورزوق

4

پيگيري در خصوص انتقال كارخانه هاي آجر به خارج ازحريم شهرها

5

پيگيري گازرساني به گلزارشهداي دولت آباد و دستگرد

6

تشكيل جلسه جهت برطرف شدن مشكلات گلزار شهداي سين

7

پيگيري جهت احداث راه دولت آباد به سين و پيگيري برق دار نمودن بلوار اصلي سين

8

پيگيري احداث دانشكده علوم قرآني توسط خيرين و واگذاري 5000مترمربع زمين و اختصاص 600 ميلون تومان اعتبار

9

تشكيل جلسه در خصوص تأمين روشنايي بلوار حبيب آباد – دولت آباد

10

تشكيل جلسه تعيين مسير لوله آب شرب روستاهاي پروانه و علي آبادچي

11

برگزاري جلسه و پيگيري در خصوص اجرائي شدن بند10 شوراي اداري مشترك استان و شهرستان

12

برگزاري جلسه خريد لوازم مصرفي اجراي پروژه دفع آبهاي سطحي روستاي سين بدون تشريفات مناقصه

 

13

پيگيري و تشكيل جلسه شوراي حفاظت شهرستان با محوريت منابع طبيعي

 

14

تشكيل كارگروه گلزارشهداي شهرستان

15

پيگيري و تشكيل جلسات مربوط به ميدان مشترك دولت آباد- دستگرد

16

تشكيل جلسه درخصوص برطرف شدن مشكلات گلزارشهداي روستاي سين

 

دفتربرنامه ريزي

رديف

 

نوع فعاليت

1

پيگيري مستمر در خصوص استقرار ادارات

2

تأسيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان

3

تشكيل جلسه بررسي مشكلات صنعتي دولت آباد

4

تشكيل جلسه بررسي مشكلات صنعتي حبيب آباد

5

پيگيري جهت افزايش سهميه شير شهرستان

6

پيگيري مستمر جهت تصويب تشكيلات اداري فرمانداري

7

پيگيري جهت اختصاص پانصد ميليون ريال اعتبار براي تجهيز فرمانداري از وزارت كشور

8

پيگيري جهت اختصاص يك دستگاه پژو از وزارت كشوربه فرمانداري

9

تأسيس شوراي هماهنگي تبليغات شهرستان

10

پيگيري در جهت ارتقاي اداره بازرگاني

11

پيگيري در جهت توسعه گاز منطقه صنعتي دولت آباد

12

پيگيري جهت احداث بيمارستان 10 تختخوابي

13

پيگيري جهت توسعه بيمارستان امام رضا(ع)

14

بررسي مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي و تشكيل جلسه به منظور      برطرف نمودن مشكلات

15

برگزاري جلسه جهت برطرف نمودن مشكلات ناحيه صنعتي كمشچه

16

بررسي مسائل ومشكلات معدن گچ كمشچه وتشكيل جلسه دراين خصوص

17

پيگيري جهت ايجاد مناطق صنعتي در روستاها

18

تأسيس خانه صنعت و معدن شهرستان

19

برگزاري جلسه كارگروه تخصصي اقتصادي و توليدي شهرستان

20

تشكيل جلسات شوراي اداري شهرستان(9جلسه)

21

تشكيل جلسه كمسيون نظارت بر اصناف شهرستان

22

تشكيل جلسه بحث و بررسي در خصوص آيين نامه ايجاد مجمع هاي صنفي شهرستان

23

تشكيل گروه كاري توسعه صادرات و تنظيم بازار

24

مكاتبه وپيگيري در خصوص استقرار مؤسسه انصار المجاهدين در شهرستان

25

پيگيري جهت تشكيل شركت تعاوني مسكن كارمندان دولت در شهرستان

26

برگزاري جلسه ستاد احيا بهينه سازي برق شهرستان برخوار

27

پيگيري استقرار نمايندگي مسكن و شهرسازي در شهرستان

28

برگزاري جلسه توديع و معارفه امام جمعه شهر دولت آباد

29

پيگيري در جهت تشكيل11 اتحاديه صنفي شهرستان و برگزاري انتخابات اتحاديه ها

30

استقرار واحد خبر شهرستان و تأمين مكان به مدت 4 سال

31

برگزاري جلسه روابط عمومي هاي ادارات درجهت تقويت روابط عمومي ها

32

تكميل ساختمان فرمانداري بالغ بر دوميليارد و پانصد ميليون ريال

 

دفتر سياسي ـ انتظامي

رديف

 

نوع فعاليت

1

پيگيري در خصوص استقرار سپاه ناحيه برخوار و پرداخت 200 ميليون ريال جهت تكميل ساختمان حوزه مقاومت امام حسين(ع) و تبديل به ناحيه و تشكيل جلسه پيرامون در اختيار گذاشتن منزل آقاي اسلامي به حوزه به مدت 2 سال

2

استقرار نيروي انتظامي و مساعدت بيش از هفتصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات اداري و تشكيل جلسات متعدد براي در اختيار گذاشتن ساختمان و تكميل آن توسط شهرداري و هزينه كردن بالغ بر يك ميليارد ريال توسط شهرداري دولت آباد

3

تشكيل جلسه تأمين سوخت مورد نياز كلانتريها

4

پيگيري در خصوص آسيب شناسي مذهبي قمه زني

5

تشكيل جلسات متعدد كمسيون اسلحه و مهمات

6

تهيه طرح امنيتي شهرستان

7

تشكيل كمسيون امنيتي انتخابات

8

تشكيل جلسات مستعمره مبارزه با قاچاق كالا و ارز

9

تشكيل 24 جلسه شوراي تأمين

10

تشكيل جلسه استقرار ستاد احياء امربه معروف و نهي از منكردر شهرستان و پيگيري آن

11

صدور كارت تردد اتباع خارجي(افغاني)

 

 دفتر فني

رديف

 

نوع فعاليت

1

تشكيل جلسات كمسيون حفاري

2

تشكيل شوراي ترافيك شهرستان

3

پيگيري درخصوص سنددارنمودن منازل روستايي:سين، شاپورآباد،    محسن آباد و علي آباد ملاعلي

4

برگشت خودياري گازروستاهاي سين،شاپورآباد،محسن آبادوعلي آباد ملاعلي

5

تخصيص اعتبار جهت دهياريهاي شهرستان

6

پيگيري و برگزاري جلسه پيرامون مقاوم سازي ساختمانها در روستاها و تسريع در واگذاري تسهيلات و اراضي قابل تفكيك

7

برگزاري كمسيون تغيير كاربري شهرستان

8

تشكيل جلسه در خصوص تأمين مسكن مهر و مسكن99ساله

9

تشكيل جلسه پيرامون جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح شهرستان

10

پيگيري تأمين زمين جهت نمايندگي هلال احمر و ثبت اسناد شهرستان

11

تشكيل جلسه پرداخت تسهيلات بانكي ناشي از خشكسالي و اختصاص به كشاورزان شهرستان

12

تشكيل جلسه صندوق خسارت شهرستان و اختصاص مبلغ 5 ميليون ريال كمك بلا عوض به آسيب ديدگان

13

تشكيل جلسه اتاق بحران (مديريت بحران) شهرستان

14

تشكيل كارگروه كشاورزي، آب و منابع طبيعي شهرستان

15

تشكيل كمسيون ماده 13 و بررسي پرونده هاي مربوطه

16

پيگيري گازرساني به شهر كمشچه

17

برگزاري مانور بزرگ سراسري زلزله و تشكيل جلسات هماهنگي

18

پيگيري جهت اجراي طرح هادي در روستاهاي شهرستان

19

پيگيري گازرساني به علي آبادچي و پروانه

20

برگزاري جلسه پيگيري مراحل ثبت شركت تعاوني دامداران برخوار و واگذاري زمين مجتمع دامداري

21

تشكيل جلسه در خصوص معرفي هيأت مؤسس دامداران سين و شاپورآباد

22

بررسي مسائل و مشكلات معادن شهرستان و پيگيري جهت وصول عوارض دولتي

23

برگزاري جلسه در خصوص حل مشكل ترافيكي بلوار امام خميني(ره)

{جاده دولت آباد}

24

پيگيري و تشكيل جلسه در خصوص تخريب و انتقال آموزشگاه شهيد اشرفي اصفهاني ومسائل ومشكلات مدرسه 6 كلاسه حضرت معصومه(س)

 

 روابط عمومي

رديف

 

نوع فعاليت

1

طراحي و نصب تابلوي راهنماي اتاقهاي فرمانداري

2

برگزاري جلسه سامان دهي و هماهنگي كليه روابط عمومي هاي ادارات شهرستان

3

طراحي و آماده سازي كليه مناسبتهاي سال بر روي بنر

4

هماهنگي جهت اطلاع رساني با مطبوعات، صدا و سيما، صداي صبح جهت مصاحبه با فرماندار شهرستان

5

هماهنگي و همكاري با برنامه آبادي جهت معرفي روستاهاي شهرستان(سين، شاپورآباد، علي آباد و محسن آباد)

6

هماهنگي و همكاري با برنامه نصف جهان جهت معرفي شهرهاي شهرستان

7

هماهنگي و همكاري و اجراي برنامه كودك در تالار شهرداري دولت آباد و پخش آن در 12 فروردين ماه 88

8

هماهنگي و همكاري با صدا و سيما در خصوص معرفي شهرستان به صورت مستقيم

9

همكاري با همايش برخوار1404(چشم اندازساله)

10

هماهنگي و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با حضور نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار و مسؤولين ادارات شهرستان با مردم روستاها و شهرهاي شهرستان

11

برنامه ريزي و تنظيم ملاقاتهاي مسؤولين ادارات و مردم با فرماندار شهرستان

12

هماهنگي و برگزاري جلسات شوراي اداري شهرستان به صورت ماهيانه

13

هماهنگي و برگزاري جلسات شوراي اداري شهرستان با حضور نماينده    تام الاختيار رييس جمهور محترم

14

هماهنگي و برگزاري مراسمات معارفه رؤساي ادارات جديدالتأسيس شهرستان

15

هماهنگي و برگزاري مراسم سالگرد ارتحال و مراسم رحلت همسر حضرت امام خميني(ره)

16

پيگيري و هماهنگي كليه روزنامه ها توسط كتاب فروشي حافظ در شهر دولت آباد

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/08
تعداد بازدید: 6014
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal