ملاقات مردمی

بسمه تعالی

 

به اطلاع عموم مردم فهیم شهرستان برخوار می رساند، ملاقات مردمی فرماندار محترم شهرستان برخوار هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۸ لغایت ۱۳ با هماهنگی قبلی از طریق شماره های ذیل انجام می گردد :

۴۵۸۲۲۰۲۰ داخلی ۲۰۱ دفتر فرماندار