معرفی فرماندار

معرفی فرماندار

 

  • الف) مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :  محمدرضا قربانی

مدارک تحصیلی:

وضعیت استخدام :

سنوات خدمت :

تلفن همراه :………………………………

ایمیل:

 

این صفحه متعاقبا بروزرسانی میگردد