معرفی فرماندار

معرفی فرماندار

  •  مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :  محمدرضا قربانی

مدارک تحصیلی:دکترای فقه و مبانی حقوق

وضعیت استخدام :رسمی

سنوات خدمت :دفتر  نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان اصفهان

تلفن همراه : ۰۹۱۳۹۱۷۶۴۰۲

ایمیل:ghorbani2443@jmail.com