روابط عمومی

اهداف و وظایف حوزه روابط عمومی

·        تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به مصاحبه های مطبوعاتی ، رادیویی و تلویزیونی و سخنرانی های فرماندار و دیگر مقامات فرمانداری با توجه به خط و مشی های تعیین شده.

·        تهیه و تنظیم برنامه های مراسم و بازدیدها با همکاری واحدها مربوط.

·        ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولین فرمانداری از طریق تشکیل جلسات و برپایی سخنرانی ها با همکاری واحدهای ذیربط.

·        برقراری و ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی استانداری به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط و مشی های کاری دولت در شهرستان .

·        برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگاههای اجرایی و نهاد های انقلاب اسلامی در سطح شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط و مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوط.

·        تماس مستمر و مداوم با ائمه جمعه و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی بمنظور کسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف شهرستان و همچنین مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابیه و انعکاس ان به مقامات اجرایی شهرستان.

·        بررسی جراید و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر فرماندار.

·        برنامه ریزی به منظور انجام فعالیت های واحدهای مختلف فرمانداری.