درباره فرمانداری

خدمات فرمانداری
 

جدول ساماندهی امور و تفکیک حوزه ها و موضوعات کاری دستگاه و وظایف و مسئولیت های کارکنان فرمانداری شهرستان برخوار

 

ردیف متصدی حوزه خدمت عنوان خدمت
 

 

شماره

داخلی

۱ محسن جمالی دفتر فرماندار امور ستادی ، هماهنگی و ملاقات های فرماندار ۲۰۱
 ۲  – —– ۲۱۱
۳ محسن ریاحی حراست دبیرخانه شورای تامین  امور حراستی ۲۰۷
۴ کامیار بهرامی اموراداری ومالی شورای اداری شورای معاونین و مدیران (مشورتی ) نشست مشورتی شهرداران  امور مالی و اعتباری ۱۲۵
۵ محمد مظاهری
مسئول رسیدگی به شکایات پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع، ش.رای مشورتی ایثارگران، مجمع خیرین، کمیته مناسب سازی و ستاد سفر ۲۱۲
۶ مهناز اعرابی کارشناس دبیرخانه امور دبیرخانه و کارگروه مدیریت پسماند ۱۱۹
۷ رسول رمضانی
روابط عمومی  امور فضای مجازی و رسانه ها ، امورمناسبت ها و اعیادو مدیر سایت و کانال ارتباطی ۲۱۴
۸ داریوش عالی محمدی
امور سیاسی انتظامی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا ، رصد و انعکاس اخبار سیاسی انتظامی و انجام امورکمیسیون ها و کمیته های حوزه سیاسی،امنیتی و انتظامی شامل پایش تصویری فرق و مذاهب ، اقوام ، برآورد اطلاعات ، سرقت ،جرائم امنیتی ،فضای سایبر،سلاح و مهمات و مواد ناریه، بیوتروریسم ۱۱۵
۹ مرضیه ربیعی اموربانوان و خانواده کارگروه عفاف و حجاب، اموربانوان ادارات و نهادهای شهرستان ۲۰۸
۱۰ امیر شفیعی فن آوری اطلاعات

امورصنایع و معادن

اموراشتغال و سرمایه گذاری

پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سایر واحدها درزمینه فن آوری

امورتولید و اشتغال و سرمایه گذاری ،صنایع ومعادن، هماهنگی بانک ها و مراکزتولیدی و صنعتی 

۱۳۰
۱۱ فائزه دری امورسیاسی انتظامی شورای پدافند غیرعامل ،کمیته دانشجویی،کمیته کارگری، بازرسی و ارزیابی عملکرد ۱۱۶
۱۲ محمود نعمتی امور برنامه ریزی و اقتصادی نظارت و تنظیم بازار و آرد ونان ،امورصنفی و بازرگانی-اموراداری ومالی شهرداری ها-کمیته تطبیق مصوبات شوراهای شهری ۱۰۹
۱۳ مطلبیان
اموربرنامه ریزی و اقتصادی اسناد توسعه و آمار نامه شهرستان  شورای ثبت وقایع حیاتی ۱۱۲
۱۴ اصغر صادقی مدیریت بحران کارگروه آب،کشاورزی و منابع طبیعی، حفاظت از اراضی (با مسئولیت دادگستری شهرستان) ۱۱۷
۱۵ سعید رفیعی امورشهری روستایی تسهیلات و خدمات سفر، اموراداری و مالی دهیاری ها کارگروه مدیریت پسماند ۱۲۶
۱۶ رضا شفیع اف کارشناس بخشداری مرکزی امور بهداشت و درمان ، شورای سالمندان ، مبارزه با مشروبات الکلی ، انجمن خیرین ، شورای مشارکت ها  امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بخش مرکزی ۱۱۱
۱۷ مسئول دفتر بخشدار امور ستادی و هماهنگی های بخشدار مرکزی ۱۲۲
۱۸ امین تیموری امورفنی و عمرانی امورفنی و زیربنایی شهرداری ها ، گروه کاری امورزیربنایی، کمیته کار ماده ۵ ، کمیسیون ماده ۹۹ ، نظارت برطرح ها و پروژه های عمرانی  شورای ترافیک ۱۰۶
۱۹ محمدجواد رعایایی امورفنی و عمرانی

بخش مرکزی

امورفنی و زیربنایی دهیاری ها، کمیسیون حفاری ، شورای مسکن ،کمیته مناسب سازی ساماندهی گلزار شهداء ، سوخت ۱۰۷
۲۰ محدثه رحیمی دبیرخانه محرمانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  ارسال و مراسلات محرمانه ۲۰۶
۲۱ فاطمه آقاعابدی
کارشناس امور یارانه ها امور یارانه و سمن ها ۱۱۴
۲۲ پروین داوری دبیرخانه عادی اموردبیرخانه و ارسال و مراسلات ۱۲۱

روابط عمومی فرمانداری شهرستان برخوار