میز خدمت

شرح وظایف معاونت سیاسی واجتماعی فرمانداری
 پیگیری مسائل مربوط به برگزاری انتخابات های کشوری
 مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه (در مورد ازدواج با اتباع بیگانه و قبول تابعیت ،بقا تابعیت ،ترک تابعیت)به موجب قوانین ومقررات و دستورالعملهای صادره که بعهده فرمانداران محول می باشد.
 نظارت بر تشکیلات و فعالیت احزاب ،جمعیتها،سندیکاها،اتحادیه های کارگری صنفی و انجمنهای اسلامی
 اجرای کلیه وظائفی که به موجب قوانین و مقررات در مورد فعالیت احزاب ،جمعیتها،گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی از طریق وزارت کشور ابلاغ می گردد.
 مراقبت در تشکیل شوراها،انجمنها و کمیسیونها،کمیته ها و هیئت های لازم در محل برابر قوانین و مقررات مربوطه ونظارت در انجام وظائف آنها و تطبیق مصوبات شوراها با قوانین مرتبط
 مراقبت در بهبود وضع کارگران و رفع اختلافات دسته جمعی ایشان و بررسی علل اعتصابات و بیگاریهای آنان و نظارت در انجام وظائف آنها و انعکاس مشکلات کارخانجات و واحدهای کارگری به کمیسیون مربوط
 مراقبت در پیشرفت و حسن جریان امور سازمانها و جمعیتهای خیریه از قبیل جمعیت هلال احمر یا کمیته های امداد امام
 انجام وظائف مربوط به جنبه های اسلامی ،اعیاد مذهبی و سوگواریها
 ایجاد تسهیلات و انجام اقدامات حراست لازم در موقع بازدید شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه فرمانداری طبق دستور مقامات مرکزی با همکاری واحدهای ذیربط
 نظارت بر ورود و خروج مامورین اعزامی از مرکز
 تشکیل شورای تامین و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شورای تامین و برگزاری جلسات زیر مجموعه شورای تامین
 مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل ماموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوط
 رسیدگی به امور اسکان واشتغال پناهندگان ومعاونان و آوارگان ورفع نیازمندیها در تامین امور رفاهی آنان
 کسب اطلاع در موردافراد و شخصیتهای محلی و وضع و موقعیت آنان
 بررسی و تهیه گزارش عملکرد ماهیانه فرمانداری و سایر ادارات تابعه به منظورطرح در نمازهای جمعه شهرستان جهت آگاهی و روشن شدن اذهان عمومی و ایجاد زمینه های بیشتر در جهت همکاری و همیاری مردم،روحانیون و مسئولان با فرمانداری و کلیه دستگاههای اجرایی منطقه
 برقراری حفظ نظم و امنیت عمومی از طریق نیروهای انتظامی
 دریافت گزارش از مقامات انتظامی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای مقتضی و قانونی به آنها
 بررسی و تهیه و تنظیم مقررات انتظامی لازم در امور اجتماعی و تامین رفاه اهالی شهرستان و حفظ منابع طبیعی و اموال عمومی و آثار ملی وباستانی و بقاع متبرکه در حدود مربوط
 ایجاد هماهنگی در فعالیتهای نیروی انتظامی و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 اقدام لازم به منظور حفظ امنیت اجتماعی
 انجام وظائفی که به موجب قانون وظیفه عمومی و آیین نامه های اجرایی آنها بعهده فرمانداری محول است.
 همکاری نیروی انتظامی درفراهم نمودن وسائل و امکانات مورد نیاز جهت جمع آوری و الزام مشمولین وظیفه عمومی
 پیگیری امور مربوط به شورای فرعی مواد مخدر
 انجام امور مرتبط با مسائل تقسیمات کشوری
 انجام امور مرتبط با پدافنر غیر عامل در شهرستان
 برگزاری کارگروه های اجتماعی و فرهنگی،سلامت و امنیت غذایی،شورای عشایری،ستاد صیانت از حقوق شهروندی ،ساماندهی و ازدواج جوانان و شورای اقامه نماز
 پیگیری مسائل مرتبط با برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه و موسسات

شرح وظایف معاون برنامه ریزی وامور عمران فرمانداری
 تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات آن.
 نظارت بر اجرای پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای در سطح شهرستان.
 همکاری در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان.
 بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و … .
 تشکیل جلسات ماهیانه و ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانکی و ارسال گزارشات به مراجع ذیربط.
 نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و سایر مواردی که از طریق دولت ارائه می گردد.
 مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان).
 بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود در شهرستان.
 بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان.
 تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان استان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی.
 نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
 نظارت بر عملکرد کمیته های اجرائی آرد و نان و حوادث غیرمترقبه.
 پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات.
 نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی.
 نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
 تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌ها.
 فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی.
 اقدام در جهت جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب منطقه ای و رفع حوائج ضروری اهالی در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسب دیدگان.
 نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب.
 تشکیل جلسات شورای ترافیک و نظارت و مراقبت بر امور ترافیکی شهرستان و ساماندهی حمل و نقل عمومی.
 هماهنگی و انجام امور مربوط به ایمن‌سازی، بازسازی و کمک های بلاعوض کشاورزی و حوادث غیرمترقبه.
 تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان.
 نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالی و تجهیزاتی فرمانداری و بخشداری ها.
 نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری.
 انجام امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همکاری با بانک ها.
 پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و عمرانی در سطح شهرستان.
 پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.
 نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.
 نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی، عمرانی و پشتیبانی.
 برگزاری جلسات شورای مسکن پیگیری مسائل حوزه مسکن شهر و روستایی

شرح وظایف کارشناس مسئول عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری
 تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل، زلزله، و سایر مخاطرات طبیعی و حوادث غیر مترقبه برای تخصیص اعتبارات
 دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان و پیگیری و جمع آوری اطلاعات ماشین آلات و تجهیزات مقابله با بحران، انجام مانورهای متعدد در طول سال، بازدید از مناطق خسارت دیده و ارائه گزارش برآورد خسارت،
 پیگیری تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی
 هماهنگی و همکاری لازم در امور شهرداریها و دهیاریها و نظارت بر عملکرد آنها
 پیگیری امور مربوط به خدمات عمومی در سطح روستاها، تجهیز دهیاریها و پیگیری تأمین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستاها
 پیگیری امور مربوط به جلسات ستاد مدیریت بحران، کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر، کار گروه کنترل حیوانات ناقل بیماری، ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان، ستادهای پشتیبانی اردوهای طرح هجرت، کمیته مناسب سازی ساختمان هاف کمیته پسماند شهرستان، کمیته برنامه ریزی، کمیته نظارت شهرستان، شورای مسکن، شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک، کمیته فنی و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان
 نظارت بر برنامه های عمرانی و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
 ارائه گزارش و آمارهای مربوط به نیازمندیهای شهرستان، نارسائی ها، برآورد هزینه اجرای طرح ها،
 پیگیری امور مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرستان،
 پیگیری امور مربوط به اختصاص سوخت حمایتی به اقشار کم درآمد، مساجد، حسینه های و مدارس
 سرشماری کشاورزی و
روابط عمومی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 تهیه و انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
 بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با شهرستان
 هماهنگی برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار
 همکاری در برگزاری همایش و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی با رسانه ها
 ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
 ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی فیلم،عکس،خبر و روزنامه
 انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
 حضور در جلسات و برنامه های ملی و مذهبی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارسال اخبار و گزارشات شهرستان
 تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالیانه مجموعه فرمانداری و انتشار آن
 انعکاس و پیگیری اهم مطالب ،مندرج در جراید شهرستان؛ استان و کشوری، مرتبط با موضوعات شهرستان و عملکرد فرماندار(اعم از انتقادات و پیشنهادات وگزارشات ارائه شده از سوی فرماندار)
 اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد فرمانداری و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
 پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه اجرایی شهرستان و ارسال آن به دستگاه های استانی
 تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و همکاری در تدوین و شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد ارائه پیشنهادهای لازم
 ارزیابی عملکرد کارکنان فرمانداری و بخشداریهای تابعه و بررسی تایید نتایج ارزیابی عملکرد بخشداری های تابعه
 نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرایی دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از ادارات شهرستانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه
 بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) و رسیدگی اولیه به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها .
 بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش
کارشناس فناوری اطلاعات
 هماهنگ کردن برنامه های واحد سرپرستی با خط مشی سازمان مربوط
 مطالعه وارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخت افزاری ونرم افزاری به منظور ارتقای سطح کارآیی واحد مربوط.
 ارائه نظرهای مشورتی در مورد سیستم طرح شده به مراجع ذیربط.
 بررسی وتأیید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط.
 اظهار نظر در مورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود.
 پیش بینی احتیاجات واحد سازمانی در زمینه نیروی انسانی ،تجهیزات وتسهیلات مورد نیاز واقدام در جهت تأمین آنها .
 اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فناوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه.
 نظارت بر کاربرد مناسب فناوری اطلاعات در واحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم.
 پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات(IT) وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان واحد مربوطه.
 برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری واستفاده بهینه از امکانات.
 شرکت در کمیسیونها و سمینارهای مربوطه .
 مطالعه واظهار نظر در خصوص نوآوریها وطرحهای جدید فناوری اطلاعات .
 نظارت وارزیابی فعالیتهای کارکنان واحدهای تحت سرپرستی .
 تصویب در خواستهای هزینه ورسیدگی به کلیه اسناد مالی مربوط.
 تهیه گزارشات مورد لزوم برای مقام بالاتر .
شرح وظایف کارشناسان اموربانوان
 بررسی ومطالعه درزمینه های گوناگون مسائل ومشکلات ونارسائیهای جامعه زنان درشهر،بخش و روستا براساس اولویتها وضرورتها
بررسی راهکارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان براساس نیازهای جامعه شهری وروستائی
 ایجادارتباط با مراکز علمی ودانشگاهی درسطح شهرستان به منظور بررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان درسطح شهر ، بخش وروستا وارائه گزارش به مقام مافوق
 بررسی راهکارهای عملی درجهت رفع موانع ، محرومیتها وتبعیض درمورد زنان وآداب ورسوم خرافاتی سنتی وعشایری مغایربا حقوق زنان درشهرهاوروستاهای شهرستان با همکاری سایر سازمانها وارگانهای مسئول
 بررسی زمینه های استفاده ازرسانه های گروهی استان درجهت آموزش وارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان ونیز تغییر نگرش عمومی با همکاری کارشناسان واساتیدوصاحب نظران.
 اقدام درجهت ایجاد وتوسعه مراکز تفریحی ، ورزشی ،فرهنگی وهنری و… ویژه دختران وبانوان هر شهر ، بخش وروستا با همکاری وهماهنگی ارگانهای مسئول.
 به هنگام نمودن بانک های اطلاعات مرتبط با مسائل زنان وروز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت.
 شناسایی چهره های موفق بانوان درسطح شهرستان ومعرفی وحمایت از آنان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر
 انجام اقدامات کاربردی موثر درجهت جلب زنان درعرصه های مختلف اجتماعی
 تهیه گزارش از اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط به زنان درسطح شهرستان جهت ارائه به مراجع ذیربط
 شرکت درجلسات وگردهمایی ها حسب مورد

شرح وظایف واحد سیاسی، انتظامی
کارشناس مسئول سیاسی و اجتماعی
 تهیه گزارش روزانه
 تهیه گزارش سیاسی هفتگی
 تهیه گزارش رخدادهای سیاسی ماهیانه
 تهیه گزارش ماهیانه سیاسی
 پیگیری امور مربوط به شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
 تهیه گزارش نمازجمعه های شهرستان
 تهیه گزارش دهگردشی، سخنرانی های مربوطه، جلسات و مناسبت های ملی و مذهبی و ……
 صدور مجوز تردد مرز
 انجام امور نامه های ارجاعی از سوی مقام مافوق
 انجام امور مربوط به مسایل تقسیمات کشوری و …..
کارشناس امور امنیتی و انتظامی:
 پیگیری امور مربوط به جلسات شورای تأمین شهرستان
 پیگیری امور مربوط به جلسات کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان، کمیسیون کارگری، کمیسیون دانشجویی و دیگر کمیسیون های زیر مجموعه شورای تأمین شهرستان
 تهیه گزارش رویدادها و رخدادهای ماهیانه امنیتی شهرستان
 انجام امور مربوط به اتباع خارجی، مشکوک التابعین، افراد فاقد شناسنامه و …….
 امور مربوط به خانواده های شهداء، ایثارگران و جانبازان
 انجام امور مربوط به پدافند غیرعامل در شهرستان
 انجام امور نامه های ارجاعی از سوی مقام مافوق
کارشناس مسئول امور اداری و مالی ،عامل ذیحساب و مسئول آموزش و پژوهش شهرستان .
 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحد های زیر مجموعه:
 (مالی ، اداری،آموزش وپژوهش،انبارداری ،جمعدار اموال ،دبیرخانه ، نقلیه ،فضای سبز و تاسیسات ).
 بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات فرمانداری اعم از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای باتوجه به طرحها وبرنامه های مربوط .
 انجام کلیه امور پرسنلی واداری فرمانداری وبخشداریهای تابعه درحدود اختیارات قانونی تفویض شده .
 انجام فعالیتهای مربوط به بهبود فرایند کار درفرمانداری وواحدهای سازمانی تابعه .
 تهیه گزارش مورد نیاز مالی وصورت عملکرد هزینه های قطعی ومقایسه با اعتبارات مصوب .
 انجام امور دریافت ها وپرداخت ها مستمر وغیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط وحواله های رسیده .
 انجام امور دبیرخانه شورای اداری شهرستان .
 کنترل حضور و غیاب .
 گاهداری وتنظیم حساب اعتبارات وتعهدات وتهیه گزارشات لازم .
حسابدار ،کارپرداز و انبار دار
 رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 تهیه وتنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی ،گزارش های لازم و بودجه تفضیلی
 رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
 انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب تهیه تراز عملیات تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها
 استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مافوق.
 دریافت درخواست های خریدی که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبار های تحت سرپرستی.
مسئول دفتر فرماندار
 تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
 تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات و یا افراد شرکت کننده در جلسه
 پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
 پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارشات لازم به ایشان
 تهیه گزارشات لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوط و ارائه آن به سرپرست
 خلاصه نمودن گزارشات واصله و ارائه آن برای مطالعه سرپرست مربوط
 آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینار ها برا یاطلاع و مطالعه قبلی سرپرست
 ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحد های تابعه بر حسب خط مسی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
مسول دبیرخانه
 انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها ،اوراق ،نامه ها،گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص.
 دریافت نامه ها ،پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط
 تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ.
 استفاده از نرم افزار های پردازش متن ،دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی ،دور نگارو …
 تهیه گزارشات مورد نیاز سرپرست حسب مورد

شرح وظایف مسئول حراست:
 نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار،اسناد،پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته فرمانداری.
 اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف استانداری.
 تهیه و کشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده (محرمانه،خیلی محرمانه) فرمانداری.
 تشکیل پرونده های طبقه بندی شده از کارکنان،اسناد و تأسیسات و نگهداری از آن ها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط و همچنین معرفی کارکنان جهت صدور کارت شناسایی به استانداری.
 ارتباط مستمر با واحد حراست استانداری به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم
 پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت شهرستان به واحد حراست استانداری.